Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

Charakteristika - rozšiřování slovní zásoby

: Český jazyk a literatura

V příloze 

Přiložený soubor:

Ruský jazyk

14. lekce - ŠKOLA - Co mám a nemám rád?

: Ruský jazyk

  • Zdravím všechny a chválím ty z vás, kteří opravdu poctivě plní všechny zadané úkoly. Poznáte to určitě v pololetním hodnocení :)
  • Vezměte si svoji Písanku, otevřete ji na str. 51 a začínáme úkolem 5.
  • Doplňujeme pouze znaky Ju - Ю !!! Pouze ve třetím řádku ve slově ŠKOLE - píšeme E - a v posledním slově ŽÁKYNĚ - dopisujete znak C = Ц

Cvičení překládáte do češtiny - máme zde nová slovesa:

1.  Я  Ч И Т А Ю - ja čitáju = ---------------------------------

2.  Я  И Г Р А Ю - ja igráju = ---------------------------------

3. Я  П О Н И М А Ю - ja panimáju = -----------------------------------

4.  Я  З Н А Ю - ja znáju = -------------------------------------

5.  Я  О Т В Е Ч А Ю - ja atvječáju = --------------------------------------

6.  Я  Л Ю Б Л Ю - ja ljubljú = ---------------------------------

7. Ю Л И Я - júlija = Jůlie

Kdo nepozná, o která slovíčka se jedná, musí se v Písance na str. 54 a 55 podívat a najít odpověď.

  • Ve cvičení 6 str. 51 si nacvičíte psaní slovesa MÁM RÁD/A  pište psací i tiskací azbukou.
  • Cvičení 7 str. 51 přiřazujete slovíčka uprostřed buď do kategorie Já mám rád - Já nemám rád. Slova uprostřed přeložte podle slovníčku str. 55 i do češtiny.


Videokonference 8:50 hod. skupina Teriaki

: Ruský jazyk

Ruský jazyk skupina Teriaki

Na straně 55 vypracuj cvičení 17 a na straně 56 cvičení 19c. pracuj buďto do sešitu nebo stačí jen doplnit do přiložených kopií učebnice.


Německý jazyk

Opakování

: Německý jazyk

Všechny zápisy a úkoly v pracovním sešitě  odevzdej ve škole.

Úkol:

 - pracovní sešit str. 64, cv. 1, 2, 3, 4, 5


Zeměpis

Zemědělství Evropy

: Zeměpis

1) Vypracujte pracovní list Obyvatelstvo a sídla Evropy. Termín do 27. listopadu.

2) Přečtěte si v učebnici učivo Zemědělství Evropy - strana 21.

3) Zapište zápis:

Hospodářství

-E patří k hospodářsky nejvyspělejším světadílům

Zemědělství - E má vhodné podmínky pro zemědělství (zeměď. půda tvoří 50 – 75 % plochy většiny států), zemědělství na vysoké úrovni – mechanizace, chemizace, kvalifikovaní odborníci

- pěstují se obilniny, brambory, řepa, ovoce, zelenina, horské oblasti - pastevectví, subtropy – citrusy, olivy, tabák, přímořské oblasti – rybolov

4) Pod zápis vypracujte do sešitu úkoly 1,2,3/strana 11 dole.


Matematika

Pythagorova věta v prostoru - opakování, test

: Matematika

Vypočítejte si příklady z učebnice na straně 38/cv. 14, 15, str. 39/cv. 16, 19. Své výsledky si zkontroluj vzadu v učebnici.


Tělesná výchova

Fotbal

: Tělesná výchova

Přečti si o fotbalu a vyplň kvíz (viz příloha)

Přiložený soubor: