Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

VIDEOKONFERENCE (9:50-10:35 hodin) - anglická renesance William Shakespeare

: Český jazyk a literatura

Dobrý den,

udělejte (nebo nalepte) si do sešitu zápis a vypracujte přiložený pracovní list.

Doneste jej do školy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis:

Obrázek odebrán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přiložený soubor:

Anglický jazyk

Státy světa, práce s textem - časové údaje, popis děje v minulosti

: Anglický jazyk

Hello everybody,

zde jsou vaše úkoly na středu 25. listopadu 2020:

 1. v pracovním sešitě na str. 82 nastudujte novou slovní zásobu část 3A What was happening?
 2. v učebnici na str. 32 si najděte na mapě světa státy zmíněné ve cv. 1
 3. přečtěte si článek o Martinových kamarádech
 4. do školního sešitu dále vypracujte cv. 3a a 3b ze str. 33 - jedná se o větná spojení. Zápis bude obsahovat:
  1. DATUM = 24th November
  2. NADPIS = Collocations
  3. větná spojení, např.
   1. brush your teeth, brush your hair, atd.
   2. take a photograph, take a shower, atd. - u každého slovesa může být více slov, která tvoří frázi...

 

Děkuji Vám. Zdraví ML, martina.ludikova@zsmorkovice.cz


Ruský jazyk

14. lekce - ŠKOLA - Co mám a nemám rád?

: Ruský jazyk

 • Zdravím všechny a chválím ty z vás, kteří opravdu poctivě plní všechny zadané úkoly. Poznáte to určitě v pololetním hodnocení :)
 • Vezměte si svoji Písanku, otevřete ji na str. 51 a začínáme úkolem 5.
 • Doplňujeme pouze znaky Ju - Ю !!! Pouze ve třetím řádku ve slově ŠKOLE - píšeme E - a v posledním slově ŽÁKYNĚ - dopisujete znak C = Ц

Cvičení překládáte do češtiny - máme zde nová slovesa:

1.  Я  Ч И Т А Ю - ja čitáju = ---------------------------------

2.  Я  И Г Р А Ю - ja igráju = ---------------------------------

3. Я  П О Н И М А Ю - ja panimáju = -----------------------------------

4.  Я  З Н А Ю - ja znáju = -------------------------------------

5.  Я  О Т В Е Ч А Ю - ja atvječáju = --------------------------------------

6.  Я  Л Ю Б Л Ю - ja ljubljú = ---------------------------------

7. Ю Л И Я - júlija = Jůlie

Kdo nepozná, o která slovíčka se jedná, musí se v Písance na str. 54 a 55 podívat a najít odpověď.

 • Ve cvičení 6 str. 51 si nacvičíte psaní slovesa MÁM RÁD/A  pište psací i tiskací azbukou.
 • Cvičení 7 str. 51 přiřazujete slovíčka uprostřed buď do kategorie Já mám rád - Já nemám rád. Slova uprostřed přeložte podle slovníčku str. 55 i do češtiny.


Videokonference 8:50 hod. skupina Teriaki

: Ruský jazyk

Ruský jazyk skupina Teriaki

Na straně 55 vypracuj cvičení 17 a na straně 56 cvičení 19c. pracuj buďto do sešitu nebo stačí jen doplnit do přiložených kopií učebnice.


Německý jazyk

Opakování

: Německý jazyk

Všechny zápisy a úkoly v pracovním sešitě  odevzdej ve škole.

Úkol:

 - pracovní sešit str. 64, cv. 1, 2, 3, 4, 5


Matematika

Pythagorova věta v prostoru - opakování, test

: Matematika

Vypočítejte si příklady z učebnice na straně 38/cv. 14, 15, str. 39/cv. 16, 19. Své výsledky si zkontroluj vzadu v učebnici.


Tělesná výchova

Florbal

: Tělesná výchova

Vyhledejte si pravidla Florbalu

Pokračujte se sportovním deníkem

VK