Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

Mluvené texty - výplňková slova, nepravidelnosti a odchylky od psaného textu

: Český jazyk a literatura

V příloze 

Přiložený soubor:

Anglický jazyk

VIDEOKONFERENCE - minulá modální slovesa - kontrola úkolů

: Anglický jazyk

Hello everybody,

zde jsou úkoly na dnešní den, tj. středa 25. listopadu 2020:

  1. vypracujte další pracovní list týkající se použití "could" = "mohl" a "couldn´t" = "nemohl" v příloze č. 1

 

Děkuji Vám. Zdraví ML

Přiložený soubor:

Ruský jazyk

Časování zvratného slovesa

: Ruský jazyk

  • Děkuji všem, kteří si poctivě plní úkoly do RJ - ocením to v hodnocení pro první pololetí.
  • Tentokrát nás čeká časování zvratného slovesa v ruštině.
  • Vezměte si školní sešit do RJ, napište datum 25 -ое ноября, НАШ УРОК - ГЛАГОЛЫ - slovesa zvratná.
  • V přiloženém pracovním listu v souboru máte nejen novou gramatiku, ale i úkoly ke splnění.


Zeměpis

Vývoj hospodářství ČR

: Zeměpis

1) Splň test Obyvatelstvo a sídla.  Termín do 27. 11.

2) Přečti si o vývoji hospodářství v ČR v učebnici na straně 20 - 21.

3) Zapiš zápis Vývoj hospodářství ČR .


Matematika

Sčítání a odčítání lomených výrazů

: Matematika

Vyřešte, prosím, příklady z učebnice: 83/1A, 84/2, 84/3, 88/2, 88/3A, 88/4, 88/5.
 


Fyzika

Elektromagnet

: Fyzika

Dobrý den, vyplňte test, odevzdáte test ve škole 2.12.2020

Přiložený soubor: