Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

Mluvené texty - výplňková slova, nepravidelnosti a odchylky od psaného textu

: Český jazyk a literatura

V příloze 

Přiložený soubor:

Anglický jazyk

Minulá modální slovesa, práce s textem

: Anglický jazyk

Hello everybody,

zde máte úkoly na středu 25. listopadu 2020:

  1. znovu si projděte a zopakujte slovní zásobu část 1D Kids v pracovním sešitě na str. 74
  2. v učebnici na str. 14 si znovu přečtěte příběh
  3. písemně do školního sešitu odpovězte na otázky z učebnice str. 14, cv. 1 dle textu
  4. v pracovním sešitě vypracujte zbylá cvičení na str. 10, a cv. 4 na str. 11 - napište, co jste uměli či neuměli, když vám bylo 5 let (could X couldn´t)

 

Děkuji Vám. Zdraví Vás ML, martina.ludikova@zsmorkovice.cz


Dějepis

VIDEOKONFERENCE (11:40-12:25 hodin) - poměry v SSSR

: Dějepis

Dobrý den,

s pomocí učebnice (máte ji naskenovanou) si vyplňte pracovní list.

Slouží jako zápis. Nalepte do sešitu.

Přeji pěkný den, s pozdravem EB


Výchova k občanství

Volby a volební systém

: Výchova k občanství

Všechny zápisy a úkoly v pracovním sešitě  odevzdej ve škole.

Distanční výuka je povinná, každý úkol je hodnocený známkou, která bude součástí hodnocení v předmětu. Chválím všechny, kteří poctivě pracují a plní úkoly, kdo ještě neodevzdal, tak co nejdříve napravte!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Napiš do sešitu datum, téma a zápis:

!!! to co je kurzívou, tak neopisuj, ale přečti si !!!

Volby - akt, kdy jedinec volí svého zástupce

(jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země)

Znaky voleb:

a) svobodné (každý jde volit dle svého uvážení)

b) rovné (každý má stejný hlas bez ohledu na majetek, postavení, atd.)

c) přímé (občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky)

d) tajné (nikdo se nemůže dovědět, jak kdo volil)

 


Matematika

Sčítání a odčítání lomených výrazů

: Matematika

Vyřešte, prosím, příklady z učebnice: 83/1A, 84/2, 84/3, 88/2, 88/3A, 88/4, 88/5.
 


Fyzika

Elektromagnet

: Fyzika

Dobrý den, vyplňte test, odevzdáte test ve škole 2.12.2020

Přiložený soubor: