Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

Vyjmenovaná slova po B - rozdíly y/i (být)

: Český jazyk a literatura

1. Žáci si nejprve pozorně přečtou přiložený textový dokument, zamyslí se nad rozdíly mezi slovy (po návratu budeme lepit do Pamatováčku, prosím tedy nic neopisujte)

2. Pracovní sešit strana 25, cvičení 4, 5 

Přiložený soubor:

Prvouka

Naše město

: Prvouka

Žáci si přepíší zápis do sešitu Prvouka (viz textový dokument)

Přiložený soubor:

Matematika

Dělení 9

: Matematika

Žáci si přepíší do sešitu Matematika příklady na dělení 9 (viz textový dokument)

Již by měli umět násobky 9 zpaměti - opakují si ostatní násobky (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2)

Přiložený soubor: