Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

Středa 25. 11. ČJ: Dvojice slov py x pi, procvičování pravopisu

: Český jazyk a literatura

Středa 25. 11. ČJ: Učebnice str. 42 – Dvojice slov py x pi, splnit cv. 6. - do sešitu ČJ-2,  Procvičování pravopisu str. 21 – splnit!


Středa 25. 11. ČT: Velký dojem - čtení a plnění úkolů ke článku

: Český jazyk a literatura

Středa 25. 11. ČT: Čítanka str. 20 – 23 – Velký dojem – číst a splnit úkoly - listy v pdf.


Anglický jazyk

Videokonference 25.11.: Sloveso have got/has got v tázacích větách

: Anglický jazyk

Hello!

Dnes se podíváme na sloveso HAVE GOT/HAS GOT v tázacích větách, tedy v otázkách.

Co už znáš: Have you got a cat? - Máš kočku?  Have you got two cousins? - Máš dva bratrance?

Nově: Has he (John) got a cat? - Má John kočku?  Has she ( Tina) got two cousins? - Má Tina dvě sestřenice?

Odpověď na tyto otázky: Have you got his ruler? - Máš jeho pravítko?                                                                       Yes, I have. - Ano, mám.  x     No, I haven´t. - Ne, nemám.

Has she/he got his ruler? - Má ona/on jeho pravítko? Yes, she/he has.   x   No, she/he has n´t. 

Odpověz si celou větou na následující otázky:

Have you got a big dog?

Have you got  a pencil - case on the table?

Have you got a sister?

Have you got a brother?

Has your sister/mum/brother got blond hair?

Has your sister/mum/brother got brown hair?

Has your sister/mum/brother got a mobile?

HOW MANY? - KOLIK?

How many brothers and sisters have you got?

How many cousins have you got?

How many uncles have you got?

How many pets have you got?

 

Otevři si sešit English. Napiš datum 25th November a opiš si následující:

Have got/has got v otázce

Have you got a cat? - Máš kočku?  Have you got two cousins? - Máš dva bratrance?

Has he (John) got a cat? - Má John kočku?  Has she ( Tina) got two cousins? - Má Tina dvě sestřenice?

Odpověď na tyto otázky: Have you got his ruler? - Máš jeho pravítko?                                                                       Yes, I have. - Ano, mám.  x     No, I haven´t. - Ne, nemám.

Has she/he got his ruler? - Má ona/on jeho pravítko?                                                                                               Yes, she/he has.   x   No, she/he hasn´t. 

How many? Kolik?

How many pets have you got? I have got a dog.

How many pets has she/he got? She/he has got two cats and a dog.

 

 

 


Matematika

Středa 25.11. G: Rýsování rovnoběžek - procvičování

: Matematika

Středa 25.11. G: Rýsování rovnoběžek: str.73/ 2, 74/pročíst zelený rámeček a splnit cv. 1


Tělesná výchova

Středa 25.11.TV: Cvičíme jógu - pokračování

: Tělesná výchova

Středa 25.11.TV: Cvičíme jógu - pokračování