Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

Mluvnické kategorie a tvary podstatných jmen -pád

: Český jazyk a literatura

Procvičuj pád podstatných jmen.

  • Do sešitu JČ domácí udělej z uč. cv. 2 str. 56.


Anglický jazyk

Opakování: UNIT 1 - slovíčka, spelování, mluvnice

: Anglický jazyk

Hello!

Prošli jsme celou UNIT 1. Po návratu do školy nás čeká v brzké době test. Opakujte si a buďte připraveni. 

1. Komplet slovíčka UNIT 1 sekce A - D, viz Activity Book str. 74

2. Přehled probraného učiva v UNIT 1, viz Activity Book str. 65 - 66 1.7.

3. Spelování: píšu písmena při diktátu, umím vyspelovat jakékoliv slovíčko

V Activity Booku vypracuj: str. 10/4, 11/I can... - ověř si své znalosti a označ, jak jsi na tom.


Matematika

Videokonference - Kruh, kružnice

: Matematika

Zopakujte si kruh a kružnici.

  • rozdíl mezi kruhem a kružnicí ( kruh -  uvnitř i čára kolem, kružnice - čára kolem )
  • body náležící a nenáležící kruhu a kružnici ( kruh - všechny body na kružnici i uvnitř, kružnice - jen body na čáře, kružnici ), uč. př. 2 str.61 ústně
  • rýsování kružnic, do sešitu G opiš tyto zápisy a kružnice narýsuj k ( S; r = 4 cm), m ( O; r = 3 cm 5 mm),  r ( P; r= 5 cm), s ( T; r = 2 cm 5 mm).


Informatika

Základy práce s počítačem - Psaní

: Informatika

Trénujeme psaní na počítači. Pokud nemáte možnost psát na počítači, tak na prázdný papír ručně opište e-mail z vaší učebnice Českého jazyka ze strany 30. Věty opisujte gramaticky správně, rozlišujte velká a malá písmenka, tečky, čárky, mezery.  Pište sami, v klidu.

Tento úkol odevzdejte ve škole.


Výtvarná výchova

Drak - obrázek k popisu draka

: Výtvarná výchova

Nakresli pastelkami nebo voskovkami draka podle svého popisu z pondělí do sešitu Čtení/ Sloh.